Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zdrowie

Data opublikowania: 2020-10-19

Schematy wykonania testów w kierunku SARS-CoV-2

Przedstawiamy Państwu skrótowe zasady wykonywania testów w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 oraz ścieżki postępowania dla pacjentów z łagodnymi objawami lub pacjentów bezobjawowych z rozpoznanym COVID-19.
 
Aby wykonać test należy kontaktować się zawsze telefonicznie z lekarzem rodzinnym (POZ)!
 • Lekarz rodzinny po zakwalifikowaniu pacjenta do badania wystawi zlecenie wykonania testu oraz poinformuje pacjenta o konieczności udania się do mobilnego punktu pobrań.
 • Jeżeli pacjent nie może udać się do mobilnego punktu pobrań (pacjent niesamodzielny) – lekarz rodzinny przekaże informację do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zasadności zlecenia wykonania takiego testu w warunkach domowych. WSSE wówczas umawia i wysyła karetkę „wymazową” do pacjenta.
 
Ponadto informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna może zlecić wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko osobom przebywającym w kwarantannie oraz ich współdomownikom (również przebywającym w kwarantannie), które miały kontakt z potwierdzonym przypadkiem zarażenia.

Zgodnie z nową jesienną strategią walki z koronawirusem, podlaski oddział NFZ organizuje więcej miejsc, w których będzie można wykonać bezpłatny test na COVID-19.

W województwie podlaskim są już 23 mobilne punkty pobrań, działają 7 dni tygodniu, co najmniej 2 godziny dziennie - pełną ich listę można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/

Punkt w Powiecie Hajnowski:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Dowgirda  9, 606 996 889, pn-ndz 7:05-09:20 oraz 16:45-19:00

Grafika 1:
 
Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl

Grafika 1, objaśnienie:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl - pacjent samodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 1. Pacjent kontaktuje się z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą).
 2. Lekarz POZ zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru (mobilnych punktach pobrań), w których można wykonać badanie (informując go o konieczności unikania transportu publicznego).
 3. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym tub w aplikacji gabinet.gov.pl.
 4. Pacjent samodzielnie (jeśli umożliwia mu to jego sytuacja zdrowotna) udaje się do drive thru, by zrealizować badanie.
 5. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w EWP**. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 6. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/ obserwacyjno-zakaźnego***, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl,**** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze C0VID-19.*****

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.

**EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.

*** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym C0VID-19.

**** Dostępne od 1 października 2020 r.

***** W sytuacji braku możliwość wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.

 Grafika 2:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ - pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 Grafika 2, objaśnienie:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ - pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą - wizyta domowa) lub teleporady.
 2. W sytuacji pacjenta, który nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu w systemie EWP“ oraz wysyta do pacjenta karetkę „wymazówkę".
 3. Lekarz POZ zgtasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. Pobrany od pacjenta wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w EWP**.
 4. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP** informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla WSSE i PSSE. WSSE sprawdza wynik badania w EWP i informuje lekarza POZ.
 5. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego ***, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl,**** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.*****

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni byt testowani w warunkach szpitalnych.

**EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportuje wyniki badań.

*** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.

**** Dostępne od 1 października 2020 r.

***** W sytuacji braku możliwości wpisania dogabinet.gov.pl, informację przekazuje sie do PSSE, które wprowadza ję do EWP.

Grafika 3:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocy gabinet.gov.pl - pacjent samodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

Grafika 3, objaśnienie:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocy gabinet.gov.pl - pacjent samodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku:

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą).
 2. W przypadku gdy lekarz POZ nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2**, a stwierdzi występowanie objawów infekcji, umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.
 3. Podczas drugiej teleporady lekarz POZ w przypadku braku objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARSCoV-2**, może umówić wizytę osobistą w POZ. Natomiast w przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów kwalifikujących do zlecenia badania w kierunku SARS-C0V-2, lekarz POZ zleca test** za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru (mobilnych punktach pobrań), w których można wykonać badanie (informując go o konieczności unikania transportu publicznego).
 4. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.
 5. Pacjent samodzielnie (jeśli umożliwia mu to jego sytuacja zdrowotna) udaje się do drive thru celem realizacji badania. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w systemie EWP***.
 6. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP*** dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 7. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno- zakaźnego****, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pł,***** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.******

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.

** Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38®C. kaszel I duszności oraz utrata węchu lub smaku.

***EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.

**** Lekarz poz informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym C0VID-19.

***** Dostępne od 1 października 2020 r.

****** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.

Grafika 4:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocy gabinet.gov.pl - pacjent niesamodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku)

Grafika 4, objaśnienie:

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocy gabinet.gov.pl - pacjent niesamodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku):

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą - wizyta domowa).
 2. W przypadku gdy podczas teleporady lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2**, a stwierdzi występowanie objawów infekcji charakterystycznych dla COVID-19, umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.
 3. Podczas drugiej teleporady lekarz POZ w przypadku braku objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-C0V-2** może umówić wizytę domową i udać się do pacjenta.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów** kwalifikujących do zlecenia badania w kierunku SARS-C0V-2 podczas drugiej teleporady lub wizyty domowej, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE), która wystawia zlecenie testu w systemie EWP*** oraz wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę".
 5. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.
 6. Pobrany od pacjenta wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w systemie EWP. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w systemie EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta, lekarza POZ w gabinet.gov.pl oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w EWP.
 7. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego ****, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl*****, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.******

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.

** Zlecenie testu po teleporadzie Jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38* C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku.

***EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.

**** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym C0V1D-19.

***** Dostępne od 1 października 2020 r.

****** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.

Grafika 5:

Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ

 
Grafika 5, objaśnienie:
 
Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym
COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ:
 1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje pacjenta do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego*, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej.
 2. Pacjent udaje się do szpitala wtasnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Pacjent udaje się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.
 3. Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent oczekuje na badanie lekarskie.
 4. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium). Lekarz wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl**, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.*** Pacjent udaje się własnym środkiem transportu do miejsca odbycia izolacji. W przypadku skierowania pacjenta do izolatorium, pacjent pozostaje pod opieką lekarza szpitala. W przypadku skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej pacjent pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni w 8-10 dobie do pacjenta, który został skierowany na izolację domową w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia.
 5. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu. W przypadku, gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady. W sytuacji gdy wystąpią objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, pacjent wzywa zespół ratownictwa medycznego informując, że jest w izolacji domowej.

*Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym C0VID-19.

**Dostępne od 1 października 2020 r.

***W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.

Grafika 6:

cieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ

Grafika 6, objaśnienia:

Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19- pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ

 1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje pacjenta do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego*, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej.
 2. Lekarz umawia transport dla pacjenta (dedykowany transport COVID-19). Zespól transportu COVID-19 przekazuje pacjenta do SOR/IP (do wydzielonego obszaru np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.
 3. Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent oczekuje na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium). Lekarz wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl**, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.***. Pacjent udaje się karetkę transportową (COVID-19) do miejsca odbycia izolacji. W przypadku skierowania pacjenta do izolatorium pacjent pozostaje pod opiekę lekarza szpitala. W przypadku skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej, pacjent pozostaje pod opiekę lekarza POZ.Lekarz POZ dzwoni w 8-10 dobie do pacjenta w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia.
 4. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, automatycznie zostaje zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testów.
 5. W przypadku, gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikuję go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.
 6. W sytuacji gdy wystąpię objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, pacjent wzywa zespół ratownictwa medycznego informując, że jest w izolacji domowej.

* Lekarz POZ Informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym C0V1D-19.

**Dostępne od 1 października 2020 r.

***W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.

 
Pozostałe Zdrowie
2021-01-15

Szczepimy się!

Od 15 stycznie 2021 rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów oraz system zgłoszenia chęci zaszczepienia dla pozostałych
Czytaj więcej
2021-06-08

Projekty profilaktyczne w SP ZOZ w Hajnówce

W SP ZOZ w Hajnówce trwają przygotowania do realizacji projektów profilaktycznych, których realizacja została odłożona w czasie przez pandemię koronawirusa.
Czytaj więcej
2021-06-02

Uwaga kleszcze!

Trwa sezon aktywności kleszczy, jest ich w naszym otoczeniu coraz więcej.  Pomimo faktu, że pokłucie przez kleszcza zwykle jest całkowicie bezbolesne, a sprawca wyjątkowo mały, konsekwencje przenoszonych przez niego chorób mogą długotrwale wpłynąć na nasze życie. Przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, porażenia nerwów utrudniają
Czytaj więcej
2021-05-26

Światowy Dzień bez Tytoniu

Hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Commit to quit”,
Czytaj więcej
2021-05-25

Bezpłatne badania mammograficzne

09.06.2021 w Hajnówce!
Czytaj więcej
2021-04-29

Zaszczep się w majówkę

Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych
Czytaj więcej
2021-04-22

Bezpłatna mammografia

10 maja 2021r.
Czytaj więcej
2021-03-09

Zmiana standardu teleporady

W rozporządzeniu zamieszczono wyłączenia teleporady.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane