Podsumowanie II Edycji Wieloboju Siłowego online

W drugiej edycji wieloboju siłowego wzięło udział 54 uczestników. Uczniowie  i uczennice ze szkół podstawowych mieli możliwość sprawdzenia się w dwóch próbach. Czasu na przetrenowanie poszczególnych bojów było bardzo dużo. Dwubój dla dziewcząt  i trójbój dla chłopców trwał od 25 stycznia do 31 marca 2021r. W związku z tym, że zaliczenia odbywały się online, organizator, tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Ośrodek Sportu  i Rekreacji nie prowadził szczegółowej klasyfikacji. Wyniki w przeliczeniu na punkty były aktualizowane na podstawie informacji przekazywanych przez sędziów – nauczycieli. Głównym założeniem takich działań było zainteresowanie większej grupy dzieci i młodzieży do systematycznej pracy nad swoją motoryką w warunkach domowych.  Wszyscy startujący otrzymają pamiątkowe medale, które zostaną przekazane przez nauczycieli prowadzących.

  Ze swojej strony w dalszym ciągu zachęcam do aktywności fizycznej  i zdrowego stylu życia. Ćwiczcie w domu i nie zapominajcie udzielać się w zorganizowanych i indywidualnych zajęciach sportowych. Wykorzystujcie wspaniałe tereny leśne i ścieżki rowerowe. Dbajcie o swoją aktywność, a także zachęcajcie do ruchu  swoje rodzeństwo  i rodziców.  

W załączeniu tabele wyników podsumowujące II edycję.

 Przewodniczący Powiatowego SZS i Menedżer Sportu

Janusz Ludwiczak

Załącznik:

Tabele końcowa wieloboju siłowego — II Edycja 2021 r. -druga próba