Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Pomoc społeczna

Data opublikowania: 2020-09-08

Finansowa pomoc osobom niepełnosprawnym - nowy program

Informacja dotycząca pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informujemy, że Powiat Hajnowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program pn.:  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Do dnia 31.08.2020 r. z pomocy skorzystało 110 osób, na łączną kwotę 163 tyś. zł.

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 3 września b.r. termin naboru wniosków wydłużony został do dnia 15.10.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ogólnym zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/ oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji Programu zamieszczonymi na stronie:   

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Jednocześnie informujemy, że PFRON uruchomił infolinię dedykowaną obsłudze zapytań, które dotyczą realizacji programu nr tel.:  517373975, nr. tel. PCPR: 856823642.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do grona osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, które jednocześnie są:

 1. Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 15 października b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 3 miesiące.

 W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób. Osoby pełnoletnie objęte programem występują we własnym imieniu.

Wnioski o udzielenie pomocy składać można w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON dostępny pod adresem:

 https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new

            W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski oraz załączniki złożyć można w godzinach pracy PCPR (tj. w dni robocze w godzinach 7: 30-15: 30), a w sprawach tego wymagających można dokonać weryfikacji składanych dokumentów.

 Wprowadzony został wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny druk wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu (w formacie DOCX).

Do wniosku dołączyć należy kopię, skan lub fotokopię:

 1. Orzeczenia potwierdzającego zaliczenie wnioskodawcy/podopiecznego do grona osób niepełnosprawnych;
 1. Dokumentu potwierdzającego ustanowienie wnioskodawcy opiekunem prawnym/kuratorem podopiecznego (w przypadku wnioskowania w imieniu osoby pełnoletniej - wymóg całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia);
 2. Dokumentu potwierdzającego potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku osób wskazanych powyżej w grupie 6 adresatów.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce pod adresem: http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-pcpr-hajnowka.html

 

Hajnówka, dnia 07 września 2020 r.                                                     Jolanta Prusinowska

                                                                                                       Dyrektor PCPR w Hajnówce

 

 

Pozostałe Pomoc społeczna
2021-02-24

Złóż wniosek o dofinansowanie z „Aktywnego Samorządu”

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia czy zakup niezbędnego sprzętu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera osoby niepełnosprawne w pokonywaniu barier o charakterze społecznym i zawodowym
Czytaj więcej
2021-05-21

Przywrócona działalność pracy punktów nieodpłatnej pomocy

Przywrócona działalność pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Czytaj więcej
2021-04-27

Emerytury „Mama 4 plus”

Wnioski o świadczenie „Mama 4 plus” można składać cały czas.
Czytaj więcej
2021-04-22

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zaprasza do skorzystania
Czytaj więcej
2021-04-16

Konkurs dla organizacji pozarządowych "Po pierwsze Rodzina".

Rząd przeznaczył na niego środki wysokości 8,4 miliona złotych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r.
Czytaj więcej
2021-04-02

Projekt " Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą
Czytaj więcej
2021-04-02

Wielkanoc 2021 w Domu Dziecka w Białowieży

W dniu 1 kwietnia 2021r. dzieci z Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży otrzymały prezenty świąteczne od Wojewody Podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego.
Czytaj więcej
2021-03-31

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane