Pierwszy krok ku nowej ofercie kształcenia

Podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym w dniu 9 marca 2021 r., Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o utworzenie przy I LO  im. Marii Skłodowskiej – Curie oddziału o wojskowym profilu kształcenia. Kierunek wojskowy ma wzbogacić ofertę edukacyjną w Powiecie Hajnowskim oraz zachęcić uczniów do kontynuowania nauki w szkole.    

Katarzyna Miszczuk

grafika poglądowa: Logo I LO w Hajnówce, logo brązowej szkoły "Najlepsze licea w Polsce, Perspektywy, Brązowa szkoła 2020"