Tarcza 6.0 Nabór nowych wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji

Nabór nowych wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (art. 15 zze4, Dz.U. poz.2255)


Starostwo Powiatowe w Hajnówce za Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce informuje, że od dnia 19 grudnia 2020r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r.
 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie innych kodów PKD, nie będą mieli możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Poniżej załączamy link do tabeli PKD:

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd


Wniosek można będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia 2021 r.

UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej, oraz przed dniem 19 grudnia 2020 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

 Informacja opracowana na podstawie danych z PUP Hajnówka

grafika poglądowa: logo Tarczy Antykryzysowej