Starosta Hajnowski nominowany do Konkursu Osobowość Roku

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego „Gazety Współczesnej” i Kuriera Porannego”  do tytułu: OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w kategorii "Polityka, samorządność i społeczność lokalna”.

Kapituła doceniła wkład w życie regionu, przyznając Staroście Hajnowskiemu nominację za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz rozwoju Powiatu Hajnowskiego, a w szczególności przyczynienie się do realizacji projektu MARA, w którym uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów.

"Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem informację o nominacji do plebiscytu. Dziękuję Kolegium Redaktorskiemu za nominację, którą traktuję jako wyróżnienie dla pracy nie tyleż mojej, co pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek podległych oraz partnerów samorządu – bo żadna inicjatywa nie miałaby szans na realizację, gdyby nie zaangażowanie i współpraca. Projekt MARA jest tego przykładem" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

MARA – założenia projektu

Od 2018 r. samorząd w roli partnera bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).

"Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.  W naszym przypadku są to e-roweryZwiększenie nakładów na inwestycje w zakresie myśli technicznej, rozwijanie sieci transportu publicznego oraz innowacyjnych koncepcji z zakresu e-usług – to wyzwania, jakie stoją przed samorządami.  Mając na względzie powyższe, a także perspektywy rozwoju turystyki w regionie opartej na innowacjach, samorząd Powiatu Hajnowskiego zdecydował się przystąpić do realizacji międzynarodowego projektu badawczego, jakim jest MARA" - wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Dotychczas Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerem wiodącym – Politechniką Białostocką, zrealizował szereg przedsięwzięć mających na celu opracowanie studium badawczego innowacji, jakim jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych. Zostały przeprowadzone badania ankietowe, spotkania z samorządowcami branżą turystyczną oraz przedstawicielami branży transportowej. Efekty pracy zostały zawarte w Action Plan, ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek. Powiat Hajnowski był gospodarzem międzynarodowego spotkania wszystkich partnerów projektu we wrześniu 2019 r. – nasi goście byli zachwyceni klimatem regionu Puszczy Białowieskiej.

W ramach projektu Starostwo Powiatowe dysponuje kompleksową analizą uruchomienia stacji e-bike w Powiecie Hajnowskim.  Kompleksowa analiza wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego, wskazuje m.in. najkorzystniejszy model współpracy oraz parametry techniczne stacji oraz rowerów, co być może pozwoli wdrożyć innowację w przyszłości, przy relatywnie niskich kosztach nakładu. O możliwości rozwoju transportowych e-nowinek w regionie dyskutowaliśmy z przedstawicielami samorządów, branży turystycznej,  Lasów Państwowych, Białowieskim Parkiem Narodowym i ośrodkiem naukowym Politechniki Białostockiej podczas konferencji w dniu 16.04.2021. Gospodarzem panelu byli nasi partnerzy z Politechniki Białostockiej, partnerem – samorząd Powiatu Hajnowskiego.

"Choć przed samorządem długa droga do urzeczywistnienia koncepcji  uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów, już dziś mogę powiedzieć, że samorząd Powiatu Hajnowskiego włączy przedmiotową innowację do swoich dokumentów strategicznych. Przygotowania do prac nad nowym planem rozwoju dla Powiatu Hajnowskiego" – deklaruje Starosta Hajnowski Andrzej Hajnowski.

 Kalendarz projektu powoli dobiega końca – przed zespołem MARA – Powiat Hajnowskim organizacja pięciu spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów celem promocji rezultatów projektu.

A wracając do Nominacji do tytułu Osobowość Roku – Starosta Hajnowski zwraca się do Was, drodzy internauci, z ważnym apelem:

"Mam zaszczyt pracować w służbie społeczności lokalnej już 12 lat. Dotychczas nie zabiegałem i nie zabiegam o tego typu nobilitacje – stąd chciałbym prosić naszych mieszkańców o SMS – ale nie w plebiscycie na moją osobę, lecz na leczenie chłopców w Województwa Podlaskiego, którzy nadal walczą o zdrowie i lepszą przyszłość - Nikosia Wasilewskiego z Białegostoku. Filipka Łukaszuka z Bielska Podlaskiego oraz Mikołaja Karelusa, którego mama pochodzi z Czeremchy. Koszt sms – 2,46 to niby niedużo, ale na przykładzie szczęśliwie zakończonej zbiórki na rzecz hajnowianina Kubusia Suchodoły wiemy, że każda złotówka ma wielką moc. Zachęcam do udziału w szczytnej akcji" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Przyłączamy się do apelu Starosty Hajnowskiego, linki do zbiórki (zewnętrzne okna):

Zbiórka dla Nikodema Wasilewskiego

Zbiórka dla Mikołaja Karelusa

Zbiórka dla Filipka Łukaszuka

Katarzyna Miszczuk

plakat - akt nomicanyjny Starosty Hajnowskiego