Samorząd powiatu pozyskał kolejne środki na inwestycje drogowe

Ponad 4,9 mln zł – to wartość dofinansowania trzech inwestycji drogowych, które pozyskał Powiat Hajnowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Na liście zakwalifikowanych projektów znalazły się trzy inwestycje, o realizację których aplikował samorząd Powiatu Hajnowskiego:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze,
  2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły.

Szacowana całkowita wartość trzech inwestycji to ponad 9,8 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

grafika poglądowa: 4,9 mln zł na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg