Komunikat Nr 5 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Hajnówka, 06 kwietnia 2020

 

Komunikat Nr 5

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Informuje się, że na dzień dzisiejszy tj. 06 kwietnia 2020  r. liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491) to 191 osób.

Zwracam się do mieszkańców powiatu hajnowskiego z apelem – zostańmy w domu!

 

Przypominam o obowiązujących ograniczeniach:

 1. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą opuścić domu bez opiekuna;
 2. Należy przestrzegać obowiązku utrzymania min. 2-metrowej odległości między pieszymi;
 3. Należy unikać parków, bulwarów, skwerów i innych miejsc rekreacji - pozostają zamknięte;
 4. Zamknięte są także wszystkie punkty kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuaży itp.;
 5. W godzinach 10:00-12:00 sklepy dostępne tylko dla seniorów;
 6. W weekendy zamknięte są wszystkie sklepy budowlane;
 7. Będąc w sklepie należy obowiązkowo nosić rękawiczki!;
 8. W sklepach może przebywać trzykrotna ilość klientów w stosunku do ilości kas, w placówkach pocztowych - 2 osoby na 1 okienko pocztowe – czekając w kolejce zachowaj środki ostrożności!;
 9. Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób przebywających w kwarantannie;
 10. Odwołane zostały zabiegi rehabilitacyjne, które nie są niezbędne ze względu na stan zdrowia.

 

Za łamanie przepisów przewidziano kary od 5 do 30 tysięcy złotych, bądź nawet ograniczenie wolności

 

Dodatkowe obostrzenia dla zakładów pracy:

- obowiązek wyposażenia pracowników w środki higieny osobistej i środki do dezynfekcji;

- zachowanie niezbędnego dystansu między pracownikami;

- hotele i miejsca noclegowe zostają zamknięte, poza miejscami, gdzie jest organizowanakwarantanna;

- obowiązkowa dezynfekcja przedmiotów dotykanych przez klientów, dotyczy również terminalipłatniczych, po każdym indywidualnym kliencie, obowiązuje stacje benzynowe.

 

        14-dniowa kwarantanna dotyczy osób, które:

 

Jednocześnie informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo społeczności lokalnej z dniem 07 kwietnia 2020 do odwołaniawprowadza się nowe zasady organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 1. Bezpośrednia obsługa klientów w budynku Starostwa prowadzona będzie wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30. Przypomina się jednocześnie, żezałatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji jestmożliwe tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów do godziny 13.00 wyłącznie we wtorki i czwartki.
 2. Wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów przez powiatowego rzecznika konsumentów; sprawy z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów załatwiane są wyłącznietelefonicznie, drogą pocztowąlub za pośrednictwempoczty elektronicznej (rzecznik@powiat.hajnowka.pl).
 3. Interesanci – wnioski i podania będą przymowane w oknie drzwi wejściowych we wtorki i czwartki.Proszę mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAPStarostwa Powiatowego: 23f0tg2rlj/SkrytkaESP)  lub w późniejszym terminie.

 

Proszę o kontakt z wydziałami bezpośrednio zajmującymi się daną sprawą.

http://powiat.hajnowka.pl/wydzialy-starostwa

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/katalog/

 1. Wdalszym ciągu płatność elektroniczna w Urzędzie nie jest możliwa - opłaty należy wnosić za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

Wpłaty komunikacyjne - rejestracja pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, prawo jazdy, zaświadczenie na przewozy, użytkowanie wieczyste:

Nr konta:  25124052111111000049239090

Wpłaty geodezyjne - wypis, wyrys, kopia dokumentu:

Nr konta:  88124052111111000049272488

lub w kasie banku.

Proszę o zachowanie spokoju i odpowiedzialne zachowanie. Chroniąc siebie, chronimy również innych.