Finansowe wsparcie dla Powiatu Hajnowskiego

27 251,00 przekazał Wojewoda Podlaski Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem wsparcia działalności Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży. Umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a samorządem, reprezentowanym przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, o udzielenie dotacji celowej zastała podpisana 24 lipca 2020 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Trudny czas epidemii mocno nadwyręża kondycję finansową polskiej gospodarki, czego konsekwencje odczują także samorządy. Jesteśmy wdzięczni stronie rządowej za wsparcie, o potrzebie którego informowaliśmy także Pana Premiera Mateusza Morawieckiego podczas jego wizyty w regionie na początku lipca br. Za wzorową współpracę w terenie gorąco dziękuję Panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu – wsparcie, jakie dotychczas otrzymaliśmy jest niezwykle ważne. Dotacja, będąca przedmiotem umowy, zostanie wydatkowana zgodnie z ustawowym przeznaczeniem - na prowadzenie domu pomocy społecznej w Białowieży  - mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, na terenie Powiatu Hajnowskiego potwierdzono dotychczas 33 przypadki zakażenia koronawirusem, 29 osób wyzdrowiało. Liczba osób pozostających w kwarantannie  – 44 (stan na godz. 8.00, 28.07.2020).

Katarzyna Miszczuk

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki