Aktualna sytuacja epidemiologiczna - gdzie szukać?

Drodzy Czytelnicy, w celu dotarcia do najbardziej  aktualnych danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju i Województwie Podlaskim, zapraszamy do śledzenia oficjalnych stron i portali społecznościowych Ministerstwa  Zdrowia i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - urzędów administracji rządowej uprawnionych do składania dziennych komunikatów w ww. zakresie.

Portale społecznościowe Urzędów mają charakter publiczny, stąd nie ma potrzeby logowania.

Adres strony:

https://www.gov.pl/web/zdrowie

MZ jest obecny na portalach:

Twitter

Facebook

Adres strony: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski

PUW jest obecny na portalach (aby wejść kliknij w link):

Twitter

Facebook

Zachęcamy również do śledzenia informacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:

https://psse-hajnowka.pl/

Dzienne komunikaty w sprawie sytuacji epidemiologicznej w kraju i poszczególnych województwach (w tym w Podlaskiem) są przedstawiane dwa razy w ciągu doby. Informacje statystyczne są przekazywane w sposób mający na celu uszanowanie prywatności i ochronę danych osób dotkniętych koronawirusem oraz osób przebywających w warunkach kwarantanny.

Katarzyna Miszczuk