Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Cyfrowy Urząd - jak i dlaczego warto korzystać? -

Załatw sprawę bez konieczności wychodzenia z domu. W 2015 r. w Starostwie Powiatowym został uruchomiony Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia – jako system pomocniczy, współistniejący  równolegle z papierowym obiegiem dokumentów.  

Cyfrowy Urząd został uruchomiony w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Cyfrowy Urząd zawiera dane 130 jednostek samorządu terytorialnego (na 133 wchodzących w skład województwa), ponad 1050 jednostek podległych samorządom oraz kilkadziesiąt  jednostek wojewódzkiej  administracji rządowej – w tym także Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Usługi świadczone przez Starostwo drogą elektroniczną:

  1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  3. Skargi i wnioski
  4. Udostępnianie informacji o środowisku
  5. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  7. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
  8. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
  9. Wydanie prawa jazdy
  10. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Uwaga! Niektóre usługi nie posiadają formularza elektronicznego –  jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni formularz do pisma ogólnego (pozycja nr 1), Jednak w tym wypadku zaleca się uzgodnienie z urzędnikiem, czy ze względów formalnych wniosek w takiej formie, podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym może być pozytywnie rozpatrzony.

Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie  https://pz.gov.pl/  i potwierdzając je w jednym z wyznaczonych urzędów. Punkty potwierdzania Profilu Zaufanego w województwie podlaskim znajdziesz poniżej. Więcej o Profilu Zaufanym. Punkt potwierdzenia profilu zaufanego w powiecie hajnowskim: URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, ul. 3 Maja 34, ZUS Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16

*Na podstawie danych ze strony Profil Zaufany  https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możemy korzystać z szeregu elektronicznych usług,  również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Aby skorzystać z możliwości załatwienia sprawy przez internet należy wybrać odpowiedni urząd, wypełnić formularz, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP  i wysłać. Potwierdzenie wysyłki  użytkownik uzyska poprzez adres mailowy.

Misją Starostwa Powiatowego w Hajnówce jest kreowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez rzetelną i skuteczną realizację zadań publicznych wynikających z przepisów prawa i uregulowań statutowych. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu e-administracji wpisuje się w cel ciągłego doskonalenia jakości usług świadczonych w Starostwie Powiatowym

 

Katarzyna Miszczuk

W tekście wykorzystano materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Artykuł dostępny pod adresem:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/komunikaty/wygodny-sposob-na-urzedowe-sprawy-w-wojewodztwie-podlaskim.html

 

E-administracja
najczęściej czytane