Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-11-21

Powiat pozyskał kolejne fundusze unijne

logotypy

Do Powiatu Hajnowskiego trafią kolejne fundusze unijne – tym razem dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

Umowa pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu  została podpisana 19 listopada 2018 r. W ramach projektu na budynkach będących siedzibami jednostek podległych Powiatowi Hajnowskiemu, tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej przyniesie szerokie  korzyści: z jednej strony przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego powiatu (budowa własnego źródła energii umożliwi jej produkcję na miejscu, co minimalizuje następstwa awarii sieci przesyłowej),  z drugiej – przysłuży się do ograniczenia emisji szkodliwych spalin CO2. Pozwoli to uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne oraz zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Hajnówki i okolic. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie  korzystnie na stan środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu to 779 529,72 zł,  z czego dofinansowanie  wynosi 411 946,60 zł (65%), zaś wkład własny 367 583,12 zł.  Fundusze zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Inne projekty powiatu

Pozyskane środki nie są jedynymi, jakie trafiły do powiatu. Aktualnie Powiat Hajnowski realizuje kilka projektów, są to:

  • Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, zakładający zagospodarowanie parkingu Zwierzynieccałkowity koszt inwestycji to 2.9 mln zł, z czego 2 mln zł to kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap. Wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z czego powiat hajnowski pozyskał  380 000 tyś. zł dofinansowania w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych.
  • „Puszcza i ludzie” mający na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych – z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 91140,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Operacje typu „Scalanie gruntów” na trzech obiektach: „Kotłówka i inne” w gm. Narew,  „Tarnopol” oraz „Eliaszuki i inne” w gm. Narewka o łącznej wartości ponad 33 mln zł. Powiat pozyskał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Projekty realizowane przez jednostki powiatu

Choć liczba projektów z udziałem funduszy unijnych, których beneficjentem jest Powiat Hajnowski, może wydawać się duża,  to w rzeczywistości  jest to fragment wszystkich inicjatyw, jakie aktualnie mają miejsce w powiecie. Szereg projektów realizują jednostki organizacyjne Powiatu Hajnowskiego. Fundusze z zewnątrz bardzo efektywnie pozyskuje SP ZOZ w Hajnówce, który obecnie realizuje trzy projekty inwestycje. Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej” - zakłada  przebudowę i doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja jest zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Drugi projekt dotyczy poprawy efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach tego przedsięwzięcia sale na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego są przebudowywane oraz doposażone w sprzęt medyczny. Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln zł, inwestycja uzyskała dofinansowanie na poziomie  6,5 mln zł. Ponadto, szpitalowi udało się pozyskać fundusze na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu Poradni. Całkowita wartość projektu: 9,4 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie: 6, 7 mln zł.

Projekty z udziałem funduszy unijnych realizują także powiatowe placówki oświatowe. Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Placówka realizuje dwa projekty: Erasmus+, w ramach którego uczniowie technikum w kwietniu 2019r. wyjadą na płatne praktyki do Niemiec oraz przedsięwzięcie pn.  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły”. Projekt zakłada m.in. realizację ponadprogramowych płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie woj. podlaskiego, udział uczniów w kursach językowych i kursach zawodowych, ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione również dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia oraz frezarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia. Wartość projektu to 1 088 374,68 zł w tym dofinansowanie 1 028 134,68 zł ze środków Unii Europejskiej.  Projekt w ramach w ERASMUS+ realizuje także Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – w partnerstwie z Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie, uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe, a także poznawać kulturę w duchu poszanowania tradycji i narodowej tożsamości – własnej oraz innych narodów.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
2021-05-25

Punkt Powszechny Szczepień zawieszony

Od dnia 25.05.2021r. Punkt Powszechny Szczepień przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane