Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2015-12-15

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

27 listopada br. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, realizowany w ramach  Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 priorytet 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Głównym beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska natomiast partnerami gminy: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla, miasto Hajnówka, zaś po stronie białoruskiej: Brzeski Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Grodzieński Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wszystkich uczestników konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, burmistrz miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Nikałaj Kamyszyk, przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Anna Szewczyk, przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Jolanta Pasternakiewicz, członkowie Euroregionu Puszcza Białowieska – przedstawiciele samorządów od  strony polskiej oraz z Białorusi, radni sejmiku województwa podlaskiego – Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz, przedstawiciele Euroregionów – m.in. Tatry, Niemen, Bug, przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji i straży, nadleśnictw oraz jednostek organizacyjnych.

Transgraniczny projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zostanie zakończony w 2015r., jego celem było podniesienie bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska. W ramach tego dokonano szeregu przedsięwzięć, m.in.:

po stronie polskiej:

  • zakupu 10 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych – sprzęt trafił do Ochotniczych Straży Pożarnej gminie Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka i Orla;
  • zakupu 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce tj. średni samochód ratownictwa technicznego, średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz ciężki samochód gaśniczy – cysterna;

po stronie białoruskiej:

  • 8 samochodów ratowniczo – gaśniczych
  • w grudniu zostanie zakupione 7 lekkich pojazdów strażackich.

Ponadto zorganizowane zostały szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu – wzięło w nich udział 56. strażaków w tym 14. z Białorusi oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 100. strażaków z terenu powiatu hajnowskiego i bielskiego. Zakupiono także 108 kompletów pełnego umundurowania strażackiego oraz odbyły się ćwiczenia z udziałem wszystkich zakupionych samochodów. Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007 - 2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 mln EUR.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także inne projekty o charakterze transgranicznym realizowane na obszarze euroregionu. Uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami samorządów. Głos zabrali: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Danuta Rola nt. projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla  współpracy polsko – białoruskiej”, przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka: Paweł Denisiuk nt. projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków zlewni rzeki Bug” i Barbara Dmitruk nt. projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko – białoruskiego, ponadto dyrektor SP ZOZ w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk opowiedział o przedsięwzięciu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, zaś przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha Ireneusz Leoniuk - o projekcie „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”. W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście:

- Prezes Federacji Euroregionów RP i Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”Czesław Fiedorowicz  nt. roli polskich euroregionów na rzecz współpracy transgranicznej oraz perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na granicy polsko-niemieckiej

- Anna Szewczyk - przedstawicielka Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - o przyszłym Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;

-- Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek - o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy 2014-2020;

- Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” Marcin Filip o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014-2020;

- przedstawicielka Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Marta Michalska – nt. tzw. projektu parasolowego realizowanego w trójstronnej współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej.

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zbliża się do końca realizacji.  Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu lokalnych samorządów w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska, Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, Powiatowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz dobrosąsiedzkiej współpracy z białoruskimi partnerami został poczyniony kolejny krok ku modernizacji technicznej regionu, która ma na celu poprawę jakości poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Katarzyna Nikołajuk

 

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

powitanie gości

zaproszeni goście

zaproszeni goście

zaproszeni goście

zaproszeni goście

zaproszeni goście

zaproszeni goście

zaproszeni goście

prelegenci

prelegenci

zaproszeni goście

flagi

prelegenci

zaproszeni goście

prelegenci

zaproszeni goście

prelegenci

prelegenci

wręczenie odznaczeń

wręczenie odznaczeń

wręczenie odznaczeń

wręczenie odznaczeń

wręczenie odznaczeń

zakupione sprzęty

zakupione sprzęty

Pozostałe Informacje
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane