Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wybory samorządowe 2018

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023

OBWIESZCZENIE NR 4/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO Z DNIA 21 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Hajnowskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018 w sprawie określenia haromonogramu dyżurów

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 14 września 2018r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Uchwała Nr 14/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 3 października 2018r.

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce
z dnia 28 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Hajnowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 8 października 2018 r.
o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 2 do Rady Powiatu Hajnowskiego w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wyborco pamietaj! - Żeby wziąć udział w głosowaniu zadbaj, by zostać ujętym w stałym rejstrze wyborców -POBIERZ ULOTKĘ

*wersja ulotki zgodna ze standardami dostępności

logo Krajowego Biura Wyborczego Wszelkich informacji dotyczących wyborów szukaj na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, link:

www.bialystok.kbw.gov.pl

Zobacz też:

Zarejstrowane komitety wyborcze wyborców - powiat hajnowski

Terytorialne Komisje Wyborcze

Obwodowe Komisje Wyborcze

Kandydaci do Rady Powiatu Hajnowskiego

 Media o wyborach:

Kalendarz wyborczy

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 • do dnia 6 września 2018 r.

zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 11 września 2018 r.

powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 16 września 2018 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 • do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00

zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 • do dnia 21 września 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

 • do dnia 21 września 2018 r.

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 26 września 2018 r.

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • do dnia 28 września 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 • do dnia 30 września 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

 • do dnia 30 września 2018 r.

powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 30 września 2018 r.

sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 • do dnia 6 października 2018 r.

rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 • do dnia 6 października 2018 r.

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 • od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • do dnia 12 października 2018 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • do dnia 16 października 2018 r.

składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

 • w dniu 20 października 2018 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00

głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin

 

Powiat Hajnowski
najczęściej czytane

Konkursy


Wybory samorządowe 2018


Wydziały Starostwa


Wydział Komunikacji i Dróg


Nasze Publikacje