Ogłoszenia

ZAPROSZENIE do II etapu konsultacji społecznych dot. opracowania Studium tras rowerowych w Hajnówce

Kategoria: Ogłoszenia

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOT. ROZWOJU SIECI TRAS ROWEROWYCH W HAJNÓWCE

Spotkanie z lekarzem diabetologiem Panią Małgorzatą Pietrzak-Zakrzewską, 22.10.2016

Kategoria: Ogłoszenia

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce

zaprasza do Hajnowskiego Domu Kultury

Dotacje na odpady

Kategoria: Ogłoszenia

NFOŚiGW od 31 października rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z POIiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszenie do udziału w projekcie: „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego

Kategoria: Ogłoszenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE na spotkanie dla przedsiębiorców, 10.10.2016

Kategoria: Ogłoszenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Białegostoku wraz z Urzędem Miasta Hajnówka zaprasza wszystkich zainteresowanych z Hajnówki i okolic na bezpłatne spotkanie info

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN informuje: Materiał informacyjny ze szkolenia i konsultacji dla przedsiębiorców w ramach dostępnych środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kategoria: Ogłoszenia

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt.

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego

Kategoria: Ogłoszenia

Pieniądze na inwestycje

(nie tylko nowe, bez wymogu innowacyjności)

Kontkat

Adres urzędu

fever_logo_0.pngStarostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonkaTelefon: +48 85 682 27 18

Faks: +48 85 682 42 20

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegarGodziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi