Ogłoszenia

Sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - wesprzyj inicjatywę!

Kategoria: Ogłoszenia

2 lutego 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej  Straży Pożarnej w Hajnówce.

Ogłoszenie

Kategoria: Ogłoszenia

Z uwagi na okres zimowy i możliwość wystąpienia ciągłych opadów przypominam właścicielom i użytkownikom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich &nbsp

Poczta Polska przypomina o poprawnym adresowaniu korespondencji.

Kategoria: Ogłoszenia

Poczta Polska przypomina o poprawnym adresowaniu korespondencji.

PLIK DO POBRANIA:

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2016 r.

Kategoria: Ogłoszenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w terminie do końca lutego 2017 roku przekaże emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roc

OGŁOSZENIE

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce informuje, iż zostało odblokowane konto e-PUAP.

Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 23.01.2017 r.

SO.8023.3.2.2017