Ogłoszenia

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2016 r.

Kategoria: Ogłoszenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w terminie do końca lutego 2017 roku przekaże emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roc

OGŁOSZENIE

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce informuje, iż zostało odblokowane konto e-PUAP.

Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 23.01.2017 r.

SO.8023.3.2.2017

 

LGD ogłasza nabór. Ubiegaj się o środki na rozwijanie działalności gospodaczej

Kategoria: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Jeden numer do zastrzegania kart

Kategoria: Ogłoszenia

Kolejna edycja konkursu „Organizacja ucząca się 2016"

Kategoria: Ogłoszenia

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Gazety Współczesnej

Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 16.01.2017 r.

SO.8023.3.1.2017