fundusze unijne

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Kategoria: fundusze unijne

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.