Podziękowania

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy składa podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

Staroście Hajnowskiemu

Zobacz

Liga Ochrony Przyrody i Nadleśnctwo Hajnówka składają podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

...za wsparcie podczas Dnia Ziemi z Ligą Ochrony Przyrody

SP ZOZ w Hajnówce składa podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

...za wsparcie w remoncie Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej hajnowskiego szpitala oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Hajnowskim szpitalu

Podlaski Oddział Okręgowy Podlaskiego Czerwonego Krzyża składa podziękowania

Kategoria: Podziękowania

.. za wspieranie dzialalności stowarzyszenia

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew składa podziękowania…

Kategoria: Podziękowania

...za objęcie patronatem sympozjum terenowego „Zieleń Podlasia Jesienią”, organizowanego w dniach 02-04.10.2015r.

Prezes Rady Ministrów składa podziękowania

Kategoria: Podziękowania

Załącznik:

podziekowania.pdf

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi