Projekty Unijne

Projekt „PUSZCZA I LUDZIE”

Kategoria: Projekty Unijne

Termin: 01.06.2017 – 30.06.2019

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Kategoria: Projekty Unijne

Termin realizacji: lipiec 2017 - wrzesień 2018

„SZANSA W INTEGRACJI”

Kategoria: Projekty Unijne

Termin: 01.01.2017 – 30.06.2018

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

Kategoria: Projekty Unijne

Termin realizacji: 09.01.2012- 09.07.2014 ; trwałość projektu do 09.07.2019

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Kategoria: Projekty Unijne

Projekt systemowy „ Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajnowskiego „

Kategoria: Projekty Unijne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce od września 2011 r. rozpoczyna realizację projektu systemowego pt.

Uruchomiono Mapę Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria: Projekty Unijne

Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia Mapa Projektów EFS.