Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób dializowanych na rzecz SP ZOZ w Hajnówce

Termin: 23.11.2011 - 15.03.2012     

Program: Program wyrównywania różnic między regionami II      

Całkowita wartość projektu: 124 491,94 zł, kwota dofinansowania:  37 347,58 zł

Osiągnięte rezultaty: Zakupiono samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dializowanych do SP ZOZ Hajnówka.