Wyszkoleni strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy (edycja II)

Termin: projekt realizowany w latach 2004-2006

Całkowita wartość projektu: 49 900.00 zł, w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 42 415.00 zł

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich