Wydział Spraw Społecznych

Nazwisko: Łukasik

Imię: Nina

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

e-mail: nlukasik@powiat.hajnowka.pl

telefon:85 682 56 61, 85 682 93 76

Pokój: 8

 

Nazwisko:  SZWARC

Imię: BOŻENA

Stanowisko: główny specjalista ds. kultury, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail: bszwarc@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 48 36

Pokój: 9

 

Nazwisko:  SIEROCKA

Imię: MAGDALENA

Stanowisko: główny specjalista ds. edukacji

e-mail: oswiata@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 48 36

Pokój: 9

 

 Nazwisko: ŁUGOWOJ

Imię: DANUTA

Stanowisko: Inspektor  Zdrowia

e-mail: dlugowoj@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 45

Pokój: 21