Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Nazwisko: ROLA
Imię: DANUTA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU - Sekretarz Powiatu
e-mail: sekretarz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 37
Pokój: 17

Nazwisko: PIETRUCZUK
Imię: WŁODZIMIERZ
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA
e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 47
Pokój: 8

Nazwisko:BUDNIK
Imię: BARBARA
Stanowisko: sekretarka
Kompetencje: Obsługa sekretariatu
e-mail: sekretariat@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 27 18, 682 93 70
Pokój: 19

Nazwisko: BOROWIK
Imię: BOŻENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Inspektor ds. pracowniczych, szkoleń i bhp
e-mail: kadry@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22

Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych, zarządzania kryzysowego
e-mail: sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22                                                               

Nazwisko: KONDRATIUK
Imię: IGOR
Stanowisko: informatyk
e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 47 68
Pokój: 7

Nazwisko: ŁAWNICKA
Imię: EWA
Stanowisko: podinspektor
e-mail: poi@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 43 90
Pokój: Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Nazwisko: MISZCZUK
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: podinspektor
e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 47 68
Pokój: 7

Biuro Projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO

Nazwisko: Dubow Andżelina, Kraśko Anna

Stanowiska: doradca kariery

e-mail: adubow@powiat.hajnowka.pl, akrasko@powiat.hajnowka.pl

Telefon: 502 285 722

Pokój: 4

Kompetencje i zadania Wydziału: