Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Nazwisko: LESZCZYŃSKA
Imię: HALINA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU- geodeta Powiatu
Telefon: (85) 682 20 29, (85)682 93 77
Pokój: 23

Nazwisko: OSTAPCZUK
Imię: MARZENA
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZLNIKA WYDZIAŁU
Telefon: (85) 682 20 29
Pokój: 29

Nazwisko: MIELNIK
Imię: EWELINA
Stanowisko: samodzielny refrent, Kompetencje: gospodarka nieruchomościami Skarnu Państwa
Telefon: (85) 682 20 29, (85)682 93 77
Pokój: 23

Nazwisko: ZABROCKA
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów m. Hajnówka
e-mail: kzabrocka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: SAWCZUK
Imię: ANNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gminy Hajnówka; wspólnoty gruntowej
e-mail: asawczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: PLEWA
Imię: IRENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Czyże i Narewka, nadawanie na własność działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania
e-mail: iplewa@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: KRUCZKOWSKA
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: pomoc administracyjna
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Białowieża i Narew
e-mail: kkruczkowska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: JAŃCZUK
Imię: NINA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów m. Kleszczele, gmina Czeremcha, Kleszczele
e-mail: njanczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: PARFIENIUK
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Hajnówka i Dubicze Cerkiewne
e-mail: kgiercun@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: KICEL
Imię: JAN
Kompetencje: geodeta
e-mail: jkicel@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 55
Pokój: 28

Nazwisko: BURA
Imię: RENATA
Kompetencje: geodeta
e-mail: rbura@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 55
Pokój: 28

Nazwisko: PANFILUK
Imię: ADAM
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: klasyfikacja gruntów, scalanie i wymiana gruntów, gospodarka nieruchomościami powiatu
e-mail: adam.panfiluk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: 85 682 31 70
Pokój: 29

Nazwisko: KIERDELEWICZ
Imię: IRENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: ochrona gruntów rolnych, rekultywacja gruntów, uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacja celu publicznego
e-mail: ikierdelewicz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 31 80
Pokój: 28

Nazwisko: ANTOWSKA

Imię: JOLANTA

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: sprzedaż map, obsługa kancelaryjno - techniczna ZUDP

e-mail: jantowska@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 31 80

Pokój: 28