Wydział Architektury Budownictwa i Ochrony Środowiska

Nazwisko: ANDRZEJUK

Imię: KATARZYNA

Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU

e-mail: kandrzejuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 53 70

Pokój: 24 

 

Nazwisko: PAWLUCZUK

Imię: MARTA

Stanowisko: podinspektor

e-mail: mzienczuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 50

Pokój: 24

 

Nazwisko: SKIEPKO

Imię: ANETA

Stanowisko: inspektor

e-mail: askiepko@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 50

Pokój: 24

 

Nazwisko: CIEŚLIK

Imię:  EWA

Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA

e-mail: ecieslik@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19

Pokój: 10
 

Nazwisko:  SAKOWSKA

Imię: MAŁGORZATA

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu przepisów: o ochronie przyrody; o łowiectwie; o lasach;

e-mail: msakowska@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19

Pokój: 10

 

Nazwisko:  MARTYNIUK

Imię: ANNA

Stanowisko: inspektor 

Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego;

e-mail: amartyniuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 50 19

Pokój: 10