Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Termin: 31.07.2009r.- 09.12.2011r.

Całkowita wartość projektu: 2 842 828,8zł kwota dofinansowania: 2 132 121,60zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Osiągnięte rezultaty: W ramach termomodernizacji dokonano prac przyczyniających się do obniżenia kosztów ogrzewania.