Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prowadzenia kancelarii tajnej

Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: INSPEKTOR - Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prowadzenia kancelarii tajnej.
sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71, 500 266 342
Pokój: 22

Do zakresu działania inspektora należy: