Przekaż 1% podatku Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej prowadzi działalność w zakresie:

1 . Organizacja koncertów muzyki kameralnej i organowej w ramach Podlaskich Koncertów Organowych

2 . Propagowanie muzyki kameralnej o organowej 3 . Prezentacja muzyki kameralnej i organowej

4 . Pogłębianie wiedzy w zakresie estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki kameralnej i organowej

5 . Rozwój kształcenia muzycznego

6 . Szerzenie kultury chrześcijańskiej

7. Działalność charytatywna

8. Szkolenie wokalne młodzieży w ramach prowadzonego chóru kameralnego.

Dane naszego OPP: