Przebudowa ul. Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa nr 1747B)

Termin: 01.04.2009 - 20.06.2009

Całkowita wartość projektu: 538 927,19 zł, kwota dofinansowania: 269 463,00 zł

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano gruntownej modernizacji ulicy, co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy.