Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce

Termin realizacji: wrzesień 2016 r.

Program: PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, wkład własny Powiatu Hajnowksiego, wkład własny  Miasta Hajnówka

Całkowita wartość projektu:  1 580 734,19 zł

Założone rezultaty: Inwestycja obejmuje wykonanie: wykonanie jezdni o łącznej dł 0,75351km, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatoki autobusowej, parkingów, kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego.