Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776 B i 1561 B Planta - Leśna - Siemianówka

Termin: projekt realizowany w latach 2004-2006

Całkowita wartość projektu: 745 119.80 zł, w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 558 839.85 zł

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 3.1. Obszary wiejskie

Osiągnięte rezultaty: modernizacja drogi  powiatowej Nr 1776 B i 1561 B Planta - Leśna - Siemianówka