Promocja i edukacja w Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra

Termin: 10.07.2012  - 28.12.2012    

Program: Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł, kwota dofinansowania: 18 750,00 zł

Osiągnięte rezultaty: Projekt stanowił kontynuację działań związanych z wyznaczeniem tras nordic walking (więcej tu)

W ramach projektu zorganizowano:

- szkolenia na instruktorów nordic walking - kurs został przeprowadzony w czerwcu przez trenerów z Polskiej Federacji nordic walking - były to wykłady oraz zajęcia praktyczne na terenie istniejących tras w Puszczy Białowieskiej;

- piknik nordic walking wraz z warsztatami dla zainteresowanych, podczas których została pokazana technika chodzenia z kijkami, sposób dopasowania kijków do wzrostu itp., 

- druk folderu o nordic walking,

- podstronę internetową o nordic walking w Puszczy Białowieskiej (zobacz http://powiat.hajnowka.pl/ctrpb/nordic_walking)

- udział w zawodach nordic walking - reprezentacja miłośników nordic walking z powiatu hajnowskiego w ogólnopolskich zawodach w Gdańsku.

Ponadto dokonano zakupu 40. par kijów teleskopowych o różnej wielkości z przeznaczeniem do użytku dla mieszkańców i turystów oraz opracowano folder przedstawiający przebieg tras oraz krótkie informacje. Trasy nordic walknig w Puszczy Białowieskiej zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu. Ich wyznaczenie oraz ścisła współpraca samorządu powiatowego z Polską Federacją Nordic Walking zaowocowała organizacją w regionie ogólnopolskiej imprezy Puchar Polski Nordic Walking. Impreza rokrocznie przyciąga rzeszę fanów tego sportu, utrwala wizerunek powiatu jako miejsca sprzyjającego turystyce aktywnej.