Program współpracy

Aby wejść kliknij w link:

"Roczny program współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" - przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/78/19 z dnia 31.10.2020