Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego

Uchwała Rady Nr X/75/15 z dnia 2015-10-29 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 roku

 

"Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 roku" składa się z następujących części:

Podpunkt pierwszy   STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU HAJNOWSKIEGO
NA LATA 2015 – 2020

Podpunkt drugi Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane do realizacji w Powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020

Podpunkt trzeci Plan finansowy

 

Archiwum prac nad Programem:

Konsultacje społeczne „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020.