Modernizacja drogi powiatowej nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże

Termin: 2015r.

Całkowita wartość projektu: 867 791,01 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 433 894,95 zł

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Osiągnięte rezultaty: długość przebudowanego odcinka 0,437. Prace związane były z kompleksową modernizacją drogi polegającą na m.in. podbudowie i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowych chodników i ustanowienia krawężników batonowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz ustawienie oznakowania;