Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego Starostwo Powatowe w Hajnówce

Termin:  13.02.2013 – 29.11.2013   

Program: Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Całkowita wartość projektu: 17.330,70 zł   Kwota dofinansowania:  9.836,00 zł

Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano modernizacji Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, odcinka po stronie polskiej. Odnowione zostały  oznakowania na drzewach i słupach, odrestaurowano tablice, drogowskazy oraz miejsca postojowe. Białowieski Szlak Transgraniczny to jeden z najbardziej znanych produktów turystycznych, podnosi atrakcyjność regionu.