Konkursy

 Linki umieszczone w tabeli otwierają się w nowym oknie

 Ogłoszenie Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 roku

 

Uchwała Nr 79/176/21
Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  oraz kultury fizycznej i sportu

 Ogłoszenie z dnia 22.10.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Powiecie Hajnowskim

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Powiecie Hajnowskim

 

Uchwała Nr 75/163/20
Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Powiecie Hajnowskim

Link do ogłoszenia:

Ogłoszenie z dnia 15.01.2020

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

Ogłoszenie z dnia 20.01.2020 (aby wejśc kliknij w link):

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020 roku.doc

Załącznik do pobrania: formularz wraz z klauzulą.docx

 

 

Uchwała Nr 50/99/20 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 3 marca 2020r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze turystyki i promocji powiatu

Archwium konkursów