Konkursy

Ogłoszenie

  Rozstrzygnięcie
2018r.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Uchwała Nr 115/139/18 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu