Dokumenty do pobrania

Aby pobrać kliknij w link:

Oferta realizacji zadania publicznego - nowy druk.docx

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - nowy druk.docx

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram i plan działań