1% podatku dla Technikum Leśnego w Białowieży

1% podatku dla Technikum Leśnego w Białowieży

Serdecznie prosimy wszystkich, którzy mogą wspomóc szkołę, o przekazanie 1% podatku za rok  2020.

Uzyskane pieniądze są wydatkowane zgodnie z życzeniami młodzieży:

Rok 2012 – 696,83 zł – zakupiono sprzęt sportowy.
Rok 2013 – 1072,80 zł– dofinansowano telewizor 50 cali do „kawiarenki” w internacie.
Rok 2014 – 2200,88 zł– zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby Sali gimnastycznej.
Rok 2015 – 1404,38 zł– dofinansowano zakup telewizorów do internatowych grupowych sal telewizyjnych.

Rok 2016 – 2407,05 – zakupiono ławki na korytarze szkolne.

Rok 2017 – 2728, 08 zł – dofinansowano zakup bilardu, który został umieszczony w „kawiarence” w Internacie.

Rok 2018 – 1659,51 zł –.reflektory, sterowniki i statywy dla koła recytatorskiego.

Rok 2019 – 776,70 zł – zakupy w trakcie.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie potrzeb młodzieży, która w 90% mieszka w Internacie. Przekazywane pieniądze dają możliwość zakupu sprzętów, które wzbogacają wyposażenie placówki. 

KRS: 0000270261 Cel szczegółowy: TL BIAŁOWIEŻA 1618

W imieniu młodzieży i pracowników szkoły bardzo dziękuję. Darz Bór!

Anna Kulbacka