1% dla Stowarzyszenia KLUB AMAZONEK W HAJNÓWCE

Stowarzyszenie "Klub Amazonek w Hajnówce" z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 22.

Regon 366772147, NIP 6030077045

Klub rozpoczął działalność od 10 marca 2017 r.

Stowarzyszenie powstało z pierwotnej potrzeby zapewnienia mieszkańcom Hajnówki, okolicznych gmin i wsi odpowiedniej, niezbędnej rehabilitacji po zabiegu mastektomii, a także usunięciu nowotworu piersi metodą oszczędnościową. Takiej rehabilitacji, jak dotychczas brakowało i nadal brakuje w Hajnówce, jej mieszkanki, jak również mieszkanki okolicznych gmin i wsi na tę rehabilitację musiały pokonywać przeszło 70 km, dojeżdżając do Białegostoku — najbliższego miejsca rehabilitacji. Panie, które z różnych względów nie mogły dojechać na rehabilitację, najczęściej z niej rezygnowały ze względu na brak transportu, uciążliwości związane z dojazdem autobusem w powiązaniu ze stanem zdrowia, a nawet z uwagi na stan depresyjny, dopadający w czasie choroby niejedną z nas.

Celem Stowarzyszenia jest nie tylko powstanie wspomnianej wyżej rehabilitacji chorym na nowotwory piersi, ale także wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi i prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia, oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Podkreślenia wymaga fakt, że nasze działanie obejmować ma nie tylko rehabilitację, ćwiczenia, wykłady, ale również pomoc psychologiczną, a w kontekście podmiotowym Stowarzyszenie działać będzie nie tylko na rzecz chorych, ale również ich rodzin.

Członków Stowarzyszenia w komitecie założycielskim było przeszło 20 osób, a obecnie jest już ich znacznie więcej. Lokalna społeczność dostrzega potrzebę pomocy osobom cierpiącym na nowotwory, w tym zwłaszcza nowotwory piersi.

Podkreślenia wymaga fakt, że Stowarzyszenie „Klub Amazonek w Hajnówce" uzyskało poparcie i realną pomoc od lokalnego Samorządu i władz Miasta. Posiadamy już lokal, w którym mieści się siedziba biura Stowarzyszenia, który też jest miejscem do spotkań, wykładów, a także ćwiczeń. Jesteśmy również po obiecujących rozmowach z władzami lokalnego szpitala, a także rehabilitantami. Wydaje się, że wszystko jest już na dobrej drodze i lokalne Amazonki oraz ich rodziny nie będą już zdane na wyłączną pomoc stolicy Województwa.

Pomimo pierwszych, pozytywnych przedsięwzięciach do możliwości pełnego działania Stowarzyszenia brakuje nam jeszcze wiele. Potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny, który niestety jest bardzo kosztowny. Potrzebne są środki finansowe na druk i kolportaż gazetek informacyjnych o istnieniu i działalności Stowarzyszenia.

Wobec istniejących nadal ogromnych potrzeb Stowarzyszenia zachęcam i bardzo proszę o każdą formę pomocy i wsparcia. Potrzebna jest nam zarówno pomoc finansowa, jak i faktyczna.

Aby stworzyć chorym osobom dogodne warunki do rehabilitacji,
prosimy Państwa o życzliwość i wsparcie finansowe.

Konto: 29 1020 1332 0000 1702 1049 7446

Przekaż 1% : STOWARZYSZENIE "KLUB AMAZONEK W HAJNÓWCE"

Nr KRS: 0000667813