Czyżyki- I tam żywuć ludzi

Kategoria: Kultura

plakat

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce rozpoczyna 9. edycję Białoruskich Festynów z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Festyny odbywają się w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny. W ciągu ośmiu lat zorganizowano ponad 50 takich festynów. Mieszkańcy ponad pięćdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą muzyką, tańcami.
Przez całe lato w plenerze i jeszcze jesienią w świetlicach można będzie usłyszeć znane białoruskie zespoły instrumentalno- wokalne m.in.: Art. Pronar, Kalinka, Metro, Retro Beats i inne. Wystąpią także zespoły śpiewacze, szczególnie bliskie mieszkańcom danej gminy m.in.: Niezabudki, Czyżowianie, Zbuczanki, Strumok, Malinki, Werwoczki, Wierasy i inne.

Zaplanowanych jest w tym roku sześć festynów w sześciu wsiach powiatu hajnowskiego i bielskiego.

Pierwszy festyn w tym roku odbędzie się w CZYŻYKACH w gminie Hajnówka 21.05.2017, w niedzielę – początek o godz.17.00

W programie:
- Występy zespołów:
 Zespół z Dubicz Cerkiewnych
 CZYŻOWIANIE (Czyże)
 HARMOŃ (Łosinka)
 Chór gimnazjalistów z Dubin
 METRO (Hajnówka)
 RETRO BEATS (Hajnówka)
 DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)
 ART.PRONAR (Narew)
- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym
Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
Wójt Gminy Hajnówka

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
***************************
Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

21.05.2017 Чыжыкі ў гміне Гайнаўка, пачаток у 17.00 г.

У ПРАГРАМЕ : * Выступы калектываў:
• Калектыў з Дубіч Царкоўных
• ЧЫЖАВЯНЕ (Чыжы)
• ГАРМОНЬ (Лосінка)
• Хор старшакласнікаў з Дубін
• МЭТРО (Гайнаўка)
• РЭТРО ВЕАТS (Гайнаўка)
• ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)
• АРТ.ПРОНАР (Нараў)

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:
Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы
Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:
Улады Гміны Гайнаўка

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi