Zakończył się XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Kategoria: Kultura

w trakcie festiwaluNiezwykle duchowy spektakl dobiegł końca. XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to już historia.

W sobotę 13 maja  tygodniowe spotkania z chóralną, chrześcijańską muzyką oraz barwnym folklorem zwieńczył koncert galowy w Soborze św. Trójcy w Hajnówce.  Uczestniczyło w nim wielu znakomitych gości: posłowie na Sejm RP Tomasz Cimoszewicz i Robert Tyszkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, samorządowcy, przedstawiciele służb i straży, duchowni, kierownicy jst, mieszkańcy.

Po przesłuchaniu  25 chórów w minionym tygodniu jury w składzie:

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - Przewodniczący
Ks. dr Alexandrel Barnea
Aleksandr Brandaws
Ireneusz Ławreszuk
Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka
Prof. Michaił Driniewskij
Ks. Protodiakon Bazyli Dubec
Wiaczesław Bojko
Alexander Łojko,

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII CHÓRÓW PARAFIALNYCH WIEJSKICH:

Pierwszego miejsca nie przyznano.
II miejsce – Chór Parafii Prawosławnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie (Polska)
III miejsce – Chór Parafii Prawosławnej pw. ZNMP w Zabłudowie (Polska)

W KATEGORII CHÓRÓW PARAFIALNYCH MIEJSKICH:

I miejsce – Arcybiskupi Chór Soboru Św. Ducha z Mińska
II miejsce – Zespół Wokalny Cantus Delicium
III miejsce ex-aequo
– Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce
- Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej ZNMP i Ap. Jana Teologa w Supraślu
Wyróżnienie ex-aequo:
- Chór Parafii Prawosławnej p.w. ZNMP w Bielsku Podlaskim
- Zespół „Woskliknowienije”
 

W KATEGORII CHÓRÓW DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWYCH:

I miejsce – Chór Państwowej Mogilewskiej Szkoły Sztuk
II miejsce – Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
III miejsce - Dziecięcy Chór „Szyszkin lies” Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
W KATEGORII CHÓRÓW INNYCH:

I miejsce – Chór Duchowieństwa Diecyzji Grodzieńskiej
II miejsce ex-aequo
- Chór Chabry
- Zespół wokalny „Mnohaja Leta”
Wyróżnienie ex-aequo
- Chór „Wozrożdienije”
- Kameralny Chór Żeński im Św. Lidii
Nagroda specjalną otrzymuje w kategorii chórów innych otrzymuje: Quartet Enseamble QuattroVoce
 

W KATEGORII CHÓRÓW AKADEMICKICH:

I miejsce - Chór Cantabile ( Ukraina)
Drugiego miejsca nie przyznano.
III miejsce– Zespół Wokalny „muzyka.cerkiew.pl”

Grand Prix otrzymuje Męski Chór Metropolita Losif Naniescu

Ponadto Jury przyznało indywidualne nagrody:
Wladislaw Wituszko (za wykonanie partii solowej)
Julita Korch (za wykonanie partii solowej)
Adam Tomaszewski (za wykonanie partii solowej)
Dyrygentka Mirosława Tichoniuk

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to największe przedsięwzięcie kulturalne organizowane w Hajnówce. Za tą tezą przemawia międzynarodowy charakter festiwalu, który takim jest nie tylko w sensie geograficznym ale przede wszystkim – kulturalnym. Jest to bowiem festiwal, który pokazuje, że kultura jest w stanie zatrzeć tysięcznokilometrowe granice, zaś narodowe i etniczne pochodzenie przestaje mieć znaczenie.

Katarzyna Miszczuk

fot. źródło: wrotapodlasia.pl

w trakcie festiwalu

w trakcie festiwalu

w trakcie festiwalu

w trakcie festiwalu

w trakcie festiwalu

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi