Kombatanci z Powiatu Hajnowskiego uczcili Dzień Zwycięstwa

Kategoria: Informacje prasowe

W trakcie spotkania8 maja Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Hajnówce uczcił 72 rocznicę zakończenia II wojny światowej – Dzień Zwycięstwa.

Uroczyste spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. Wszystkich obecnych przywitał Przewodniczący Związku Kombatantów z regionu Bielsk Podlaski Pan Aleksy Nikitiuk. Wszystkich obecnych na uroczystym obiedzie  przywitali Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Burmistrz Jerzy Sirak. W spotkaniu wzięli udział także: Sekretarz Powiatu Danuta Rola, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Ewa Cieślik, Powiatowy Rzecznik Konsumenta, inspektor ds. zdrowia i opieki społecznej Danuta Ługowoj, przedstawiciele Straży Granicznej i Policji.

Oficjalną cześć otworzyły wystąpienia wicestarosty oraz burmistrza. Włodarze życzyli kombatantom zdrowia, podkreślili, jak ważne dla kolejnych pokoleń jest ich doświadczenie oraz świadectwo życia, uwikłane w jedną z najciemniejszych kart historii – bo taką była II wojna światowa. W dalszej części Przewodniczący Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, region Hajnówka, Pan Bazyl Laszkiewicz przypomniał zebranym okoliczności zakończenia II wojny oraz odczytał sprawozdanie z działalności Związku. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze– duża w tym zasługa  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – pełnej uroku, uzdolnionej artystki Julity Kiczkajło oraz Marcina Waszkiewicza, autora przepięknych wierszy. Piękny śpiew oraz wiersze zostały nagrodzone gromkimi brawami, z kolei Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska w podziękowaniu za uświetnienie uroczystości wręczyła Julicie i Marcinowi drobne upominki.

Spotkanie było także okazją do wspomnień: w trakcie rozmów padło dużo dat, nazwisk, fragmentów zdarzeń oddających tragizm wojennej zawieruchy. Przedstawiciele Związku Kombatantów oraz powiatu złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci Plut. Bolesława Bierwiaczonka na skwerze w centrum miasta oraz pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej. Kwiaty złożyła także delegacja Urzędu Miasta: Burmistrz Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko oraz Przewodniczący Rady Miasta Jakub Ostapczuk.

Uroczystości takie jak ta przypominają również jak dużą skarbnicą wiedzy jest starsze pokolenie: świadectwo ich życia to dobra lekcja historii oraz zbiór wskazówek dla potomnych.

Katarzyna Miszczuk

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie

spotkanie