Konkurs Fotograficzny: "Siemianówka - Łączy Nas Wielka Woda"

Kategoria: Konkursy

Regulamin konkursu fotograficznego pt.:
„Siemianówka - Łączy Nas Wielka Woda”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii Michałowo
II. CELE KONKURSU
1. Ukazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych Zalewu Siemianówka.
Propagowanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.
Propagowanie fotografii dokumentacyjnej, artystycznej i archiwalnej.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży i dorosłych z kraju i zagranicy.
2. Każdy z autorów może nadesłać (listownie lub drogą elektroniczną) max 3 fotografie, nie ma ograniczeń w przypadku zdjęć archiwalnych (a nawet całych albumów zdjęć z minionych
czasów).
3. Rozmiar zdjęć dowolny. W przypadku współczesnych odbitek fotograficznych minimalny rozmiar to 15 - 20 cm (nie ma ograniczeń w przypadku zdjęć archiwalnych, akceptujemy każdy rozmiar), w przypadku zdjęć przesyłanych drogą cyfrową oczekujemy na zdjęcia, których rozmiar jest w pomiędzy 1MB a 5MB.
4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis na dołączonej kartce:
- w przypadku zdjęć współczesnych, autorskich: imię, nazwisko, adres i wiek autora fotografii, telefon kontaktowy i adres e-mail (jeśli autor posiada)
- w przypadku zdjęć archiwalnych: precyzyjny opis zdjęcia, oraz informację kto jest jego właścicielem i autorem (jeśli można to ustalić), dane kontaktowe uczestnika jak wyżej.
5. Tematyka konkursu dowolna. W bieżącym roku 2017 przypada 40 – lecie powstania Zalewu Siemianówka. Pierwsze prace rozpoczęto w maju 1977 r. Oczekujemy fotografii ukazujących Zalew Siemianówka i jego otoczenie w kontekście środowiska wodnego. Krajobraz, ludzie, zwierzęta, ptaki, wędkarstwo, turystyka itp. Zalew położony jest na terenie dwóch Gmin Narewka i Michałowo - łączy nas wielka woda. Zaakceptowane będą również zdjęcia archiwalne. Zachęcamy do przeszukania domowych archiwów i odnalezienia starych fotografii oryginalnych lub zeskanowanych.
6. Zdjęcia archiwalne zostaną zdigitalizowane (chyba, że nie ma na to zgody ze strony właściciela) i zwrócone właścicielowi.

IV. TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ:
Prace należy nadsyłać w terminie: 01. 05. 2017 r. – 16. 10. 2017 r.
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres wybranej instytucji:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
ul. Nowa 3a
17 – 220 Narewka
goknarewka@wp.pl
2. PFDF Michałowo
ul. Fabryczna 33
16 – 050 Michałowo
pfdf.michalowo@gmail.com
OCENA ZDJĘĆ:
1. Jury złożone z organizatorów konkursu oceni prace do 31. 10. 2017 r.
2. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.
3. Jury zastrzega możliwość wyłonienia kategorii z uwagi na rodzaj nadesłanych prac.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnikowi konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanych fotografii.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do edycji i kadrowania prac zakwalifikowanych do udziału w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. DZ. U. Nr 133 oz. 833 z poz. zm).

plakat

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi