Sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - wesprzyj inicjatywę!

Kategoria: Ogłoszenia

2 lutego 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej  Straży Pożarnej w Hajnówce.

W skład komitetu weszli:

 1. Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski,
 2. Lech Jan Michalak – Przewodniczący Rady Powiatu,
 3. Aniela Majewska – Skarbnik Powiatu,
 4. Grzegorz Bielecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka,
 5. Dariusz Skirko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża,
 6. Robert Miszczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk,
 7. Jerzy Andrzejuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk,
 8. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka,
 9. Aleksander Sielicki – Burmistrz Kleszczel,
 10. Andrzej Pleskowicz – Wójt Gminy Narew,
 11. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże,
 12. Mikołaj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka,
 13. Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne,
 14. Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka,
 15. Michał Wróblewski – Wójt Gminy Czeremcha,
 16. Grzegorz Kasprowicz - Wójt Gminy Białowieża,
 17. Jarosław Marek Trochimczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 18. Grzegorz Bajko – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Hajnówce.

W trakcie zebrania wybrano Prezydium,  w którego skład weszli:

 1. Lech Jan Michalak – Przewodniczący,
 2. Jarosław Marek Trochimczyk – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Grzegorz Bajko – Sekretarz,
 4. Aniela Majewska – Skarbnik.

Zbiórka środków na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Wszystkie osoby chcące wspomóc ufundowanie sztandaru KP PSP w Hajnówce prosimy o przekazanie środków na konto 71 1240 5279 1111 0010 7211 2723 w Banku PKO SA w Hajnówce z dopiskiem „Sztandar dla KP PSP w Hajnówce”.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

Przewodniczący Społecznego Komitetu