Promocja książki "Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 10 II 1940 roku"

Kategoria: Kultura

plakat_23.jpgZapraszamy na promocję książki "Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 10 II 1940 roku" Bogusława Kosela i Ewy Pirożnikow 10 lutego 2017 (piątek) godz. 17. 00 w Czytelni dla Dorosłych.

mgr Bogusław Kosel - historyk, doktorant na Wydziale Historyczno - Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pracownik białostockiego Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w badaniu dziejów społeczno - politycznych i militarnych Polski północno - wschodniej oraz Litwy w XX wieku.

dr Ewa Pirożnikow - ekolog roślin, etnobotanik, wykładowca na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Prowadzi badania tradycji lokalnej Podlasia oraz z zakresu ekologii roślin. Od lat związana rodzinnie i zawodowo z Puszczą Białowieską.

"Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 10 II 1940 roku" - Wydawnictwo przedstawia burzliwe dzieje Puszczy Białowieskiej i jej mieszkańców w okresie okupacji sowieckiej. Na podstawie zachowanych dokumentów, wspomnień oraz przeprowadzonych wywiadów autorzy podjęli próbę opisania losów leśników i ich rodzin, którzy zostali deportowani do ZSRS w lutym 1940 roku. Opisano okoliczności ich aresztowania i wywózki, miejsca zesłań oraz warunki życia i pracy. Dodatkowo w książce zamieszczono fotografie leśniczówek i gajówek opuszczonych przez deportowanych leśników. Jest to bardzo interesujące opracowanie, bardzo szczegółowe, wszechstronnie opisuje dzieje deportacji polskich leśników z Puszczy Białowieskiej na Syberię, w głąb Związku Sowieckiego już w dniu 10 lutego 1940 roku.

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz Polskie Towarzystwo Leśne