Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

Kategoria: Konkursy

logo konursuWydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła *IX edycję konkursu „Polska wieś  dziedzictwo i przyszłość”*. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne  nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie  inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;*

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. *

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora *www.fdpa.org.pl* http://www.fdpa.org.pl/ oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Monika Banaś-Samartzi, e-mail:*m.b.samartzi@fdpa.org.pl, m.b.samartzi@fdpa.org.pl, tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły  Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej *www.fdpa.org.pl* <http://www.fdpa.org.pl/> oraz na
*www.facebook.com/Fundacja.FDPA* <http://www.facebook.com/Fundacja.FDPA>.

Patronat honorowy: *Polski Komitet do spraw UNESCO* <http://www.unesco.pl/>

Patroni medialni: *Witrynawiejska.org.pl*
<http://witrynawiejska.org.pl/>, *KulturaLudowa.pl*
<http://kulturaludowa.pl/>

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi