Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, iż dnia 7 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (ul. 11 Listopada 24) odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z  XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

3. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Powzięcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie na 2017r.;
 • nieodpłatnego nabycia mienia PKP SA;
 • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
 • przekazania Gminie Czyże zadania publicznego zarządzania drogą powiatową;
 • nadania Panu Piotrowi Bajko tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Dziecięco – Młodzieżowemu Zespołowi Folklorystycznemu „HIŁOCZKA” tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiemu”;
 • nadania Panu Wojciechowi Tołwińskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Janowi Kiryluk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania firmie Pronar Sp zoo tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Romanowi Omelianiukowi tytułu„Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Janowi Czerniakiewiczowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania księdzu archimandrycie Gabrielowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Białoruskiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Januszowi Puch tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Jerzemu Sirak tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Hajnowskiemu Domowi Kultury tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;
 • nadania Panu Sergiuszowi Smyk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

                        PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

 

                          Lech Jan Michalak

 

Kontkat

Adres urzędu

fever_logo_0.pngStarostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonkaTelefon: +48 85 682 27 18

Faks: +48 85 682 42 20

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegarGodziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi