Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”

Kategoria: Ogłoszenia

W dniach od 19 września 2016 r. do 30 września 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.

            W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.

 

    Włodzimierz Pietruczuk

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych