List intencyjny o wzajemnej współpracy między Powiatem Hajnowskim i Powiatem Rundale (Łotwa)

Kategoria: Ogłoszenia

1. lipca 2016 r. w Pilsrundale (Łotwa) przedstawiciele dwóch samorządów: Powiatu Hajnowskiego – Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk i Powiatu Rundale – Przewodniczący Aivars Okmanis, podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.

            We wrześniu 2015 r. odbyła sie pierwsza wizyta przedstawicieli Powiatu Rundale w naszym powiecie, podczas której wyrazili oni chęć współpracy. W dniach 1-3. lipca czteroosobowa delegacja z Powiatu Hajnowskiego przebywała z wizytą w Powiecie Rundale.

            Przedstawiciele obydwu samorządów zadeklarowali współpracę w zakresie wymiany młodzieży, wymiany kulturalnej (chóry, zespoły artystyczne) oraz udziału we wspólnych projektach (m. in. udział młodzieży z Powiatu Hajnowskiego  we wspólnym projekcie z partnerem włoskim w ramach Programu Town Twinning, w 2017 r.). Również planowana jest wizyta łotewskich przedsiębiorców w Powiecie Hajnowskim.  

            Powiat Rundale jest regionem rolniczym. Podczas wizyty polska delegacja  odwiedziła dwóch największych przedsiębiorców – rolników gospodarujących na 1 tys. i 2,5 tys. ha. Największą dumą mieszkańców Powiatu Rundale jest barokowy pałac z pięknymi ogrodami, który generuje największy w Łotwie ruch turystyczny. Podczas wizyty przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego odwiedzili szkołę średnią w Pilsrundale, gdzie dyrektor szkoły wyraziła zainteresowanie wymianą młodzieży. Gospodarze podkreślali dbałość o obiekty dziedzictwa kulturowego – delegacja z Powiatu Hajnowskiego odwiedziła dwór Switene (znajduje sie tu obecnie szkoła malarstwa), grodzisko Meżotne, pałac w Meżotne (znajduje sie tu hotel i restauracja), dwór Mazmeżotne – odnowiony przez przedsiębiorcę i użytkowany na potrzeby turystyki i kultury.

            Podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy daje początek wspólnych inicjatyw, które – jeśli będzie wola obydwu samorządów – zaowocują podpisaniem umowy o współpracy. Przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego i  Powiatu Rundale są przekonani o tym, że należy dążyć do spotkań różnych grup społeczności, sprzyjających wymianie doświadczeń i integracji europejskiej.

 

Wydział Promocji i Rozwoju

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi